Gå till innehållet

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren gällande laddning av din företagsbil. 

Företag och bostadsrätter

Hur skall betalningen av laddningen debiteras och administreras?
Genom vår portal kopplas laddare upp och betalning sker via appen. Information om förbrukning och likande går att hitta i portalen.

Kan man ladda flera bilar samtidigt?
Med vår lösning för lastbalansering kan man enkelt instruera systemet vilken laddbox som ska prioriteras om laddströmmen måste sänkas. Laddsystemet nyttjar den tillgängliga effekten utan att påverka övriga belastningskällor. När flera elfordon laddar samtidigt hjälper lastbalanseringen dig att styra och fördela laddeffekten till laddboxarna så att det laddar så effektivt som möjligt utan att riskera överbelastning av säkringarna.

Vilka kan söka bidrag för laddstationer?
Företag och organisationer kan söka bidrag för installation av laddningsstationer till anställda. Till exempel laddningsstationer som installeras på ett företags personalparkering eller företagsfordon. Läs mer om det här.

Bidrag till flerbostadshus & laddstationer till boende?
Bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av anställda eller medlemmar. Till exempel laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar. Läs mer om det här.

Ska laddboxarna installeras på väggen eller på en stolpe?
Våra förslag på laddboxar är speciellt anpassad för företagsparkeringar och de kan installeras på väggen i garage eller på stolpar som kan placeras i anslutning till fastighetens parkering.

Har områdets/lokalens elsystem inspekterats?
När du beställer laddbox utförs installationen alltid av en utbildad elektriker. Dessutom genomförs en grundlig genomgång av den befintliga elanläggningen. Därmed får du ett kvitto på elanläggningens status.

Jag är hyresgäst hos en extern fastighetsägare, kan jag installera laddboxar?
Du som hyrestagare kontaktar din fastighetsägare för att ansöka om lov att installera laddboxar och eventuell överenskommelse om hur detta ska finansieras. Vi erbjuder ett platsbesök av vår kunniga personal för att se över förutsättningarna för installation av laddboxar och lastbalansering.