Gå till innehållet

Grön teknik

Till dig som installerar grön teknik i din fastighet kan du som privatperson få 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Till dig som är privatperson och ska installera grön teknik i din fastighet kan du få en skattereduktion. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär sedan utbetalning från Skatteverket. Om roten redan är utnyttjad har vi rätt att debitera kostanden i efterhand.

Läs mer om stödet på Skatteverkets hemsida, genom att klicka här.